PANDUAN GURU


SOALAN:1. Guru Admin SPS sekolah diarahkan untuk melengkapkan data maklumat staf/guru dan pelajar selewat-lewatnya pada November 2013. Apakah saya perlu mengisi semua maklumat tersebut dengan lengkap?
JAWAPAN:Seperti yang telah dimaklumkan dalam sesi latihan sebelum ini, Guru Admin perlu mengisi maklumat yang bertanda * sahaja iaitu semasa proses memasukkan data staf/guru pada kali pertama. Selepas memberi kebenaran kepada guru-guru untuk akses ke dalam sistem maka individu berkenaan (guru) diminta untuk melengkapkan sendiri maklumat mereka.


0 comments:

Post a Comment